ARC

At møde barnet, der hvor det er

Når jeg arbejder med børn, er udgangspunktet ALTID en accept af det der er. Dette giver barnet en oplevelse af at være ok, hvilket er grundlaget for den forbindelse og tillid som er nødvendig for at kunne arbejde dybere i samarbejde med barnet.

Anerkendelse betyder at acceptere det som er, og først derefter søge forandring.

Ubalancer skal fjernes ved roden og ikke der hvor de kaster deres skygger.

I ARC (anerkendende ressource coaching) programmet arbejder jeg både med kroppen, det mentale og det følelsmæssige, og bruger coaching, zoneterapi og specialpædagogisk massage til at finde årsagen til de problematikker barnet har, og har dermed den bedste mulighed for også at afhjælpe disse problematikker.

Anerkendende Ressource Coaching handler om:

  • At gå ind i børnenes virkelighed, og med bedste evne at opleve denne med børneøjne.
  • At støtte og facilitere barnets positive udvikling ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret synspunkt, der samtidig støtte barnets selvforståelse, samt barnets relation til verden omkring sig.
  • At støtte barnet i en positiv udvikling, på barnets præmisser, hvor der tages højde for barnetsnærmeste  udviklingszone.
  • At støtte samtale med specialpædagogisk massage til at opnå kontakt og tillid, afspænding og ro, samt general fysisk og psykisk trivsel.
  • At styrke barnets taktilsans gennem specialpædagogisk massage, og afhjælpe evt. forstyrrelser på denne, som kan forårsage symptomer som f.eks.  uro, koncentrationsbesvær, overfølsomhed, sløvhed, aggressiv adfærd mm. hvilket ofte tolkes som ADHD.

Du er meget velkommen til at booke en gratis telefon konsultation, for at høre hvad jeg kan gøre for dit barn.

Behandler: Birgitte Elisabeth Schøler