Børne massage

Special pædagogisk massage, er en massageform der hovedsagelig foregår uden på tøjet, og som enten kan virke sanse skærpende eller sanse dæmpende, afhængig af hvad det enkelte barn har behov for. Mange undersøgelser har vist, at massage har en stor positiv indvirkning på børn med ADHD, kropslig uro, indlærings- og koncentrationsbesvær, nervøsitet og ængstelighed samt motoriske forstyrrelser.

Uro og manglende koncentration kan skyldes ubalance på taktilsansen.

Når jeg giver børnemassage, tilpasser jeg det specifikt til det enkelte barn, og det foregår altid på barnets præmisser. Det er et samarbejde og barnet bestemmer hvad det vil være med til, og hvad det ikke vil være med til. Børn der modtager denne form for massage, udtrykker, at det er rigtig rart og giver en stor følelse af velvære.

De forskellige teknikker jeg arbejder med, kan hhv. vække de sløve børn (opfattelsen af sanserne i hjernen er nedsat) og dæmpe de urolige (opfattelsen af sanserne i hjernen er for kraftig), og kan med stor succes bruges både langsigtet og som her-og-nu støtte i skolen.

Special massage har videnskabelig bevist effekt.

En stor del af disse børns problematikker stammer fra forstyrrelser af taktilsansen, som er vores primære sans, og som også har stor betydning for den motoriske udvikling.

Symptomer på forstyrrelse af taktilsansen kan være:

 • Berøringssky
 • Undgår fysisk kontakt også med nære relationer
 • Udsædvanligt stort behov for kropskontakt
 • Afviser berøring af ansigt/hoved (ved vask og klipning)
 • Foretrækker langærmede bluser og lange bukser uanset vejr
 • Går aldrig i bare tæer uanset vejr
 • Kan ikke lide tøj lavet af bestemte stoffer
 • Undgår berøring af visse genstande med bestemt overflade
 • Sidder ofte uroligt på stolen
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Søger konstant stimmulation (kropslig bevægelse, rører ved, bider i blyanter, trommer på bordet)

Børn, der modtager massage:

 • Oplever sig set og bekræftet.
 • Øger kropskendskabet og selvfølelsen.
 • Bliver mere rolige.
 • Får øget koncentration .
 • Bliver mindre rastløse.
 • Bliver mere sikre på sig selv.
 • Bliver mindre aggressive og mere tolerante.
 • Klager mindre over ubehag og smerte.
 • Føler større tryghed og nærhed.
 • Føler sig mindre isolerede og utrygge.
 • Bliver bedre til at kommunikere og samarbejde.
 • Bliver mindre nervøse.
 • Får styrket motorikken.

Kontakt mig gerne, hvis du er i tvivl om, om massagen vil gavne dit barn.

Behandler: Birgitte Elisabeth Schøler