Relationskompetence

Er relationskompetencer en overset FAGLIG kompetence?

Børn er ude af sig selv: Jesper Juul og Helle Jensen opdagede et problem og skabte foreningen Børns Livskundskab i 2007.

Jeg har ofte i mit professionelle arbejde mødt børn der ved første øjekast virkede fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde, og har sendt mange kærlige tanker til de lærere og pædagoger der står alene med en klasse hvor de skal varetage undervisning. Det er ikke en let opgave.

Disse børn optræder respektløst og selvoptagede eller direkte oprørske. Jeg har ofte spurgt mig selv hvad disse lærer dog skal stille op. Et muligt svar har jeg fundet i bogen ”Empati, det der holder verden sammen”, (Rosinante, 2015) skrevet af folkene bag Foreningen Børns Livskundskab.

De nævnte børn har mistet kontakten til dem selv og med deres iboende evne til selvberoenhed. Udfordringen blev ikke mindre af, at mange af de voksne omkring disse børn, også er ”ude af sig selv”. Den nødvendige konstruktiv og udviklende relation ikke er således ikke mulig, da der ”ikke er nogen hjemme” på begge sider af relationen.

Et møde fra hjerte til hjerte er ren livseliksir.

Relationskompetencer handler derfor om at komme hjem i os selv og om at træne og blive bevidste, om vores medfødte evner til selvberoenhed. Jes Bertelsen har i 2017 formuleret og udviklet modellen ”Empatistjernen” som beskriver disse evner, men selve indholdet og elementerne har været kendt og praktiseret i årtusindener inden for mange forskellige praktikker, med det formål at nå en højere bevidsthed, i første omgang omkring sit eget væsen.

Der er hjælp at hente.

Jeg tilbyder workshops og inspirationsoplæg til personalegrupper på skoler i hele Danmark. Jeg vil tage udgangspunkt i de specifikke udfordringer I har på jeres skole, og I vil modtage en masse praktiske og konkrete ideer og redskaber til at fortsætte træningen – både i personalegruppen og med børnene.

Derfor er Relationskompetence en ”faglig” kompetence – og måske den vigtigste.

Det er nogle meget præcise relationskompetencer der er afgørende for børnenes indlæring, nemlig tolerance, respekt, interesse og empati, samt lærernes evne til at inddrage eleverne i forståelsen af konflikter. – Nordenbo

Dette er værdier og evner der KUN kan videregives og trænes, hvis du som professionel voksen selv mestre dem. Derfor handler relationskompetencer i første omgang om din egne evne til at nå din essens og til at være selvberoen, og det er denne kompetence der her foreslås, som det fundament hvorpå fagligheden kan vokse. Fra dette fundament kan vi udbygge formningen af fagligt kompetente, socialt bevidste og empatiske børn og unge, der er dybt rodfæstet i deres egen essens.

Empatistjernen – vores evner til selvberoenhed.

Jes Bertelsen har i 2017 formuleret og udviklet modellen, men selve indholdet og elementerne har været kendt og praktiseret i årtusindener inden for mange forskellige praktikker med det formål at nå en højere bevidsthed, i første omgang omkring sit eget væsen.

De fem kompetencer er:
– at kunne mærke åndedrættet
– at kunne mærke kroppen
– at have adgang til spontan kreativitet
– at have evne til opmærksomt nærvær, bevidsthed
– at kunne mærke de følelser, der reflekteres i hjerteområdet

Alle kompetencerne er som før nævnt medfødt, men kan kun udvikles med træning.

Relationskompetencer og Girafsprog går hånd i hånd.

I forbindelse med relationskompetence træning undeviser jeg ofte i Ikkevoldelig kommunikation – eller Girafsprog – da det går så godt “hånd i hånd”. Med girafsprog får du en helt ny synsvinkel på det du oplever, og du får konkrete redskabet til også at udtrykke dine ønsker og behov på en tydelig men samtidig empatisk måde.

Du kan læse om “Slip Giraffen Løs” her.


Tre tips: Kast dig ud i den nye leg.

Mindfulness 20 min pr dag: Forbind dig med krop, åndedræt, hjertefølelser og måske din grundkreativitet, uden ønsket om at ændre på noget, og bemærk forandringen.

Kend dine behov og bliv mere handlekraftig: Vær nysgerrig på og undersøg hvilke behov der ligger under dine følelser. Følelserne er forankret i enten opfyldte eller ikke-opfyldte behov.

Lav mindfulness øvelser med din klasse: Massageøvelser, fantasirejser, kropsskanninger, sanse lege etc. Accepter at nogle børn ikke kan deltage fuldt ud og find alternativer for dem. F.eks. aftale at de må liste ud og tage en lufter hvis de ikke kan være stille mere.

Relationskompetence webinar:

Her kan du se mit webinar med massere af inspiration: Inspirationswebinar

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak omkring hvad relationskompetence træning kan gøre for jeres skole. Skriv til mig her.