Om Wildheart-Center

Det startede med en krise – en tidlig midtlivs krise

I 2004 oplevede Peter sin egen midlivs krise som bliv triggered af en burn-out situation. Han opdagede at hans sociale netværk og familie ikke forstod hvad der foregik i ham, og han følte sig dermed meget alene med disse nye udfordringer. På dette tidspunkt var det meget værdifuldt for Peter at møde mennesker der var eller havde været i en lignende situation.

Senere forstod Peter at krisen i virkeligheden var en værdifuld chance

Dette satte sig som et spirende drøm om at udvikle et forum hvor mennesker i midlivs kriser, kan dele og udveksle erfaringer, søge viden og inspiration eller blot for en tid finde fællesskab med mennesker i samme livssituation.  Denne drøm blev virkelig i 2009 hvor internetplatformen ”Midlife-Chance.com” gik i luften. I 2008 fandt et særligt mødt sted i Canada, og herefter var vi to om projected.

Under processen med at skabe Midlife-Chance voksede vores ønske om også at kunne støtte mennesker direkte og ikke blot via en internet portal, og samtidig så vi flere og flere sammenhænge i, hvor roden til folks kriser og stress lå. Vi opdagede at dem vi talte med alle havde det samme til fælles. De oplevede alle at deres liv ikke var som de ønskede, de manglede noget, det der før var tilfredsstillende var det ikke længere, det der før gav mening gav ikke længere mening. Alt dette førte til stress, depression, skilsmisser, sygdom, udbrændthed etc.

Vi fandt at det der skubbede disse mennesker til de faldt, var deres modstand mod den essens de var gjort af, og som nægtede at lade sig indespærre. Det var selve kampen der blev til krisen. Kampen mod deres ”Vilde Hjerte”.

Wildheart-Center blev skabt i 2012, med det mål at guide og støtte mennesker i at genopdage deres vilde hjerte og således lade det være retningsgivende i deres liv. På nuværende tidspunkt har vi til huse i en lille villa i Them, men drømmen er et sted i naturen, hvor der er rum og ro til større workshops og retreats.