Inklusion og Trivsel
i Skole eller Institutioner
”Det er nogle meget præcise relationskompetencer der er afgørende for børnenes indlæring, nemlig tolerance, respekt, interesse og empati, samt lærernes evne til at inddrage eleverne i forståelsen af konflikter.” – Nordenbo

Er relationskompetencer en overset FAGLIG kompetence?
Børn er ude af sig selv.
Jeg har ofte i mit professionelle arbejde mødt børn, der ved første øjekast virkede fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde, og har sendt mange kærlige tanker til de lærere og pædagoger, der står alene med en klasse hvor de skal varetage undervisning. Det er ikke en let opgave.
Disse børn optræder respektløst og selvoptagede eller direkte oprørske. Jeg har ofte spurgt mig selv hvad disse lærer dog skal stille op. Et muligt svar har jeg fundet i bogen ”Empati, det der holder verden sammen”, (Rosinante, 2015) skrevet af folkene bag Foreningen Børns Livskundskab.
De nævnte børn har mistet kontakten til dem selv og til deres iboende evne til selvberoenhed. Udfordringen blev ikke mindre af, at mange af de voksne omkring disse børn, også er ”ude af sig selv”. Den nødvendige konstruktiv og udviklende relation er således ikke mulig, da der ”ikke er nogen hjemme” på begge sider af relationen.

Pædagogisk Yoga

Pædagogiske yoga er en kombination af børneyoga, mindfulness/fantasirejser og børnemassage. Programmet samler det bedste fra de 3 verdener til et let implementerbart forløb, der sætter lærer og pædagoger i stand til at fortsætte programmet som en integreret del af hverdagen efter forløbets afslutning.

Programmet styrker børnenes relationskompetencer, koncentration & indlæring, personlige udvikling samt motorik & sanseintegration. Samtidig mindsker det udadreagerende & aggressiv adfærd, mobberi, sygefravær og skoleværing.

 

Ikkevoldelig kommunikation giver større arbejdsglæde.

Du kan glæde dig til et inspirerende og livsberigende oplæg omkring konfliktnedtrappende kommunikation, eller måske en workshop hvor vi kan komme mere i dybden med lige netop de problematikker jeres personale gruppe oplever.

Lyder det tungt og tørt?? Jeg lover dig; det er det ikke.

Ikkevoldelig kommunikation, eller girafsprog som det populært kaldes, er livsberigende, afstressende, ressourceskabende og til tider endda magisk og du vil måske opdage en hel ny forbindelse til opfyldelse af dine behov.

 

Jeg kommer med en bred vifte af pædagogiske erfaringer og viden, en uddannelse i relationskompetencer samt mange års fordybelse i Ikkevoldelig Kommunikation

 

Grisling:

”Det var ikke særlig klogt sagt, Plys”
Peter Plys:”Det var klogt da det var inde i mit hovedet, men så skete der noget på vejen ud”.